10 TƯ DUY THỰC TẾ KHÔNG THỂ QUÊN (y) --------------------------------------------- 1. Mình không hỏi + người không nói = khoảng cách. 2. Mình hỏi rồi + người không trả lời = rời xa. 3. Mình hỏi + người trả lời = tôn trọng. 4. Mình muốn hỏi + người muốn nói = thấu hiểu nhau. 5. Mình chưa hỏi + người đã nói = tín nhiệm. 6.Đừng nên trách móc ai xung quang bạn vì 7.Những người tốt đem cho bạn Hạnh phúc 8.Những người xấu đem cho bạn kinh nghiệm 9.Những người tồi tệ đem cho bạn bài học 10.Và những con người tuyệt vời đem cho bạn kỉ niệm. _“Đôi khi, trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe”. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.

10 TƯ DUY THỰC TẾ KHÔNG THỂ QUÊN (y)

---------------------------------------------
1. Mình không hỏi + người không nói = khoảng cách.
2. Mình hỏi rồi + người không trả lời = rời xa.
3. Mình hỏi + người trả lời = tôn trọng.
4. Mình muốn hỏi + người muốn nói = thấu hiểu nhau.
5. Mình chưa hỏi + người đã nói = tín nhiệm.
6.Đừng nên trách móc ai xung quang bạn vì
7.Những người tốt đem cho bạn Hạnh phúc
8.Những người xấu đem cho bạn kinh nghiệm
9.Những người tồi tệ đem cho bạn bài học
10.Và những con người tuyệt vời đem cho bạn kỉ niệm.
_“Đôi khi, trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe”.
Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.
Được tài trợ