1.8 tỷ cây xanh 🌳 đang đâm chồi nảy lộc tại "vùng đất chết" Sahara ❤️❤️❤️ Những hình ảnh vệ tinh chi tiết kết hợp với các thuật toán máy tính trong một nghiên cứu của Đan Mạch và NASA đã cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác về Sahara. Theo đó, “vùng đất chết” này lại có tới khoảng 1,8 tỷ cây xanh lớn nhỏ. Và chúng đang nằm rải rác khắp sa mạc Sahara và Sahel, vùng đất nằm giữa Bắc Phi và sa mạc Sahara ở phía Nam.

1.8 tỷ cây xanh 🌳 đang đâm chồi nảy lộc tại "vùng đất chết" Sahara ❤️❤️❤️

Những hình ảnh vệ tinh chi tiết kết hợp với các thuật toán máy tính trong một nghiên cứu của Đan Mạch và NASA đã cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác về Sahara. Theo đó, “vùng đất chết” này lại có tới khoảng 1,8 tỷ cây xanh lớn nhỏ. Và chúng đang nằm rải rác khắp sa mạc Sahara và Sahel, vùng đất nằm giữa Bắc Phi và sa mạc Sahara ở phía Nam.
Được tài trợ