2 miền đùa nhau Người miền Nam: “đủ má mày. Chơi ngu zảy cha” ai mà giọng ngọt nữa thì nghe bao dễ xưn Người miền Bắc: “djt con me may`. Nhờn đe’o chịu được” mặc dù nói bình thường nhưng nghe tông giọng là thấy khác liền =)))))

2 miền đùa nhau
Người miền Nam: “đủ má mày. Chơi ngu zảy cha” ai mà giọng ngọt nữa thì nghe bao dễ xưn
Người miền Bắc: “djt con me may`. Nhờn đe’o chịu được” mặc dù nói bình thường nhưng nghe tông giọng là thấy khác liền =)))))
Được tài trợ