3 em cún được cứu ở vùng lũ Quảng Bình

3 em cún được cứu ở vùng lũ Quảng Bình
Được tài trợ