6 NGƯỜI 5 LÍT LÀ ÍT HAY NHIỀU? Cơ quan chức năng địa phương cho biết, qua 2 lần nhậu gần như liên tục trong 2 ngày, cả 6 người uống hết khoảng 5 lít rượu, 3 nạn nhân nữ nhập viện trong tình trạng ng.uy kị.ch, bị mê man, mạch và huyết áp bằng 0, phải thở máy. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng các nạn nhân vẫn không qua khỏi. Bước đầu, các nạn nhân được chẩn đoán tử vong do ngộ độc rượu, nghi ngộ độc methanol (một loại cồn công nghiệp). Riêng 3 người đàn ông nhậu chung sức khỏe bình thường, không có triệu chứng.

6 NGƯỜI 5 LÍT LÀ ÍT HAY NHIỀU?

Cơ quan chức năng địa phương cho biết, qua 2 lần nhậu gần như liên tục trong 2 ngày, cả 6 người uống hết khoảng 5 lít rượu,
3 nạn nhân nữ nhập viện trong tình trạng ng.uy kị.ch, bị mê man, mạch và huyết áp bằng 0, phải thở máy. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng các nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Bước đầu, các nạn nhân được chẩn đoán tử vong do ngộ độc rượu, nghi ngộ độc methanol (một loại cồn công nghiệp). 

Riêng 3 người đàn ông nhậu chung sức khỏe bình thường, không có triệu chứng.
Được tài trợ