Ai nói muốn có người yêu thì đi ăn đậu đỏ? Muốn kết-được-bồ thì phải tìm “bồ kết” mà cầu, cần gì ăn đậu đỏ từ sáng đến chiều ngấy chết :))) Vậy mà 22 năm nay nghĩ không ra. Dở nha! #VíaBồKết #BồNàoCũngKết

Ai nói muốn có người yêu thì đi ăn đậu đỏ?

Muốn kết-được-bồ thì phải tìm “bồ kết” mà cầu, cần gì ăn đậu đỏ từ sáng đến chiều ngấy chết :)))

Vậy mà 22 năm nay nghĩ không ra. Dở nha!

#VíaBồKết #BồNàoCũngKết
Được tài trợ