Anh ấy bảo đứng đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà 4 xe đi qua không đón. 😰 Chắc tài xế không nghĩ là chú bắt xe thôi 😓

Anh ấy bảo đứng đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà 4 xe đi qua không đón. 😰

Chắc tài xế không nghĩ là chú bắt xe thôi 😓
Được tài trợ