Anh này xưa đi quánh bài bị chú này phát hiện đuổi ra khỏi nhà, phải đi bán sách lề đường mà ta? 🙄 Cre: onpic

Anh này xưa đi quánh bài bị chú này phát hiện đuổi ra khỏi nhà, phải đi bán sách lề đường mà ta? 🙄

Cre: onpic
Được tài trợ