Ảnh: Nồi bún sườn được bà con ở Ba Lan nấu phục vụ người Việt di tản từ Ukraine sang. (📸 An Nhiên/BQTO) --- 🏃 Đến 17h, ngày 6/3, hơn 2500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trong đó có hơn 1700 người từ Ukraine sang sơ tán tại Ba Lan; 290 người tại Hungary; khoảng 600 người tại Rumani; hơn 40 người tại Slovakia. Cre: Thông tin chính phủ

Ảnh: Nồi bún sườn được bà con ở Ba Lan nấu phục vụ người Việt di tản từ Ukraine sang. (📸 An Nhiên/BQTO)
---
🏃 Đến 17h, ngày 6/3, hơn 2500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine.
Trong đó có hơn 1700 người từ Ukraine sang sơ tán tại Ba Lan; 290 người tại Hungary; khoảng 600 người tại Rumani; hơn 40 người tại Slovakia.

Cre: Thông tin chính phủ
Được tài trợ