Apple: Nếu bạn đã có tai nghe thì hãy sắm ngay cái ốp này để bịt cmn loa ngoài lại để đỡ ô nhiễm tiếng ồn

Apple: Nếu bạn đã có tai nghe thì hãy sắm ngay cái ốp này để bịt cmn loa ngoài lại để đỡ ô nhiễm tiếng ồn
Được tài trợ