BA TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ :( Đồng đội đi rồi anh em ơi Lửa dữ, tường cao nuốt mất rồi Chiều nay bữa cơm thừa ba đũa Phòng trực kia, vắng hẳn tiếng người Anh bảo trận này cũng nhỏ thôi Như bao trận chiến trải qua rồi Ta sẵn sàng đi vì dân gọi Dập lửa xong, ta lại mỉm cười Vậy mà anh nỡ đi rồi đi Để mặc anh em, thét gào trong vô vọng Giây phút cuối kia, tôi biết anh đau lắm Anh lịm dần vào đất mẹ anh hùng Mẹ già ơi, mẹ buồn lắm phải không? Mùa vu lan, con lại rời xa mẹ Vợ yêu ơi, dù biết em mạnh mẽ Nhưng đêm trường, cô quạnh lắm phải không em? Nói hộ lòng anh mà nước mắt chảy vào trong Đồng đội ơi, đêm này anh yên nghỉ Một nén tâm nhang, thay bao điều suy nghĩ Có một tượng đài, sống mãi với thời gian! [Sáng tác: H.A.T - T01]

BA TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ
:(
Đồng đội đi rồi anh em ơi
Lửa dữ, tường cao nuốt mất rồi
Chiều nay bữa cơm thừa ba đũa
Phòng trực kia, vắng hẳn tiếng người
Anh bảo trận này cũng nhỏ thôi
Như bao trận chiến trải qua rồi
Ta sẵn sàng đi vì dân gọi
Dập lửa xong, ta lại mỉm cười
Vậy mà anh nỡ đi rồi đi
Để mặc anh em, thét gào trong vô vọng
Giây phút cuối kia, tôi biết anh đau lắm
Anh lịm dần vào đất mẹ anh hùng
Mẹ già ơi, mẹ buồn lắm phải không?
Mùa vu lan, con lại rời xa mẹ
Vợ yêu ơi, dù biết em mạnh mẽ
Nhưng đêm trường, cô quạnh lắm phải không em?
Nói hộ lòng anh mà nước mắt chảy vào trong
Đồng đội ơi, đêm này anh yên nghỉ
Một nén tâm nhang, thay bao điều suy nghĩ
Có một tượng đài, sống mãi với thời gian!
[Sáng tác: H.A.T - T01]
Được tài trợ