"Bạn tôi phải thi lại tiếng Anh cấp bốn lần thứ hai, tôi thấy nó bắt đầu quyết tâm ôn tập lại. Ngày nào nó cũng thức khuya, dạy sớm, cầm quyển sách học trông có khí thế lắm. Hôm nay tôi mơ màng tỉnh dậy lúc trời đã gần sáng, thấy nó vẫn đang cầm quyển sách học chăm chỉ như thế kia đây. Tinh thần học tập của nó khiến người ta cảm... lạnh thực sự 🫠🫠🫠" >> Mọi người biết vì sao hình ảnh phản chiếu trên mắt kính của cậu ấy lại như đang nhảy nhót như kia không? Là tri thức đang "chuyển động" đó. >> Quả nhiên cổ nhân không lừa tôi, từ trong sách cũng có thể thấy được vẻ đẹp như hoa như ngọc. >> Đừng hiểu nhầm, chỉ là từ vựng tiếng Anh đang nhảy múa trong mắt cậu ấy thôi =))) Cre: 爱演的阿斗 Dịch Weibo Việt Nam

"Bạn tôi phải thi lại tiếng Anh cấp bốn lần thứ hai, tôi thấy nó bắt đầu quyết tâm ôn tập lại. Ngày nào nó cũng thức khuya, dạy sớm, cầm quyển sách học trông có khí thế lắm. Hôm nay tôi mơ màng tỉnh dậy lúc trời đã gần sáng, thấy nó vẫn đang cầm quyển sách học chăm chỉ như thế kia đây.

Tinh thần học tập của nó khiến người ta cảm... lạnh thực sự 🫠🫠🫠"

>> Mọi người biết vì sao hình ảnh phản chiếu trên mắt kính của cậu ấy lại như đang nhảy nhót như kia không? Là tri thức đang "chuyển động" đó.
>> Quả nhiên cổ nhân không lừa tôi, từ trong sách cũng có thể thấy được vẻ đẹp như hoa như ngọc.
>> Đừng hiểu nhầm, chỉ là từ vựng tiếng Anh đang nhảy múa trong mắt cậu ấy thôi =)))

Cre: 爱演的阿斗
Dịch Weibo Việt Nam
Giangt Đinh
Giangt Đinh

DẶM SON DẶM PHẤN (Skincare & Beauty) chị gái dễ thương quá,vô đây giao lưu mẹo makeup nak c

Truong Doan Nhut
Truong Doan Nhut

Đó là ánh sáng của trí thức :)))))

Được tài trợ