Bánh Âu mềm lành và bổ dưỡng, vỏ là khoai tây tím 🍠, nhân là bánh Âu nhồi bí đỏ. Nướng, bánh mì, happy gui.

Bánh Âu mềm lành và bổ dưỡng, vỏ là khoai tây tím 🍠, nhân là bánh Âu nhồi bí đỏ. Nướng, bánh mì, happy gui. 
Được tài trợ