Bấy lâu toàn hiểu như vậy 😌

Bấy lâu toàn hiểu như vậy 😌
Thái Minh Thức
Thái Minh Thức

Ở đáy xã hội nha

Phan Minh Tú
Phan Minh Tú

là đạt va li đó mấy ba

LV Q Lê
LV Q Lê

Không ở biệt thự thì ở chuồng dog hả

Ngô Quang Đức
Ngô Quang Đức

Đạt vina là đạt ở đáy xã hội nhé =))

Ph Ng
Ph Ng

Tui chỉ bt đạt từ thk đb từ đáy xã hội đi lên thui 😏

Lê Văn Hiếu
Lê Văn Hiếu

Thực chất là ở đáy xã hội

Vũ Ka
Vũ Ka

Biệt thự 400 tr hả

Minh Sáng
Minh Sáng

Biệt thự 400 🍠

Hoàng Minh Lệ
Hoàng Minh Lệ

Là Đạt ở đáy xã hội 🤣

Pham Van Thanh
Pham Van Thanh

Đạt vina ngọng L N

Hữu Nhân
Hữu Nhân

Đạt Ở Dưới Đáy Xã Hội Nha 🤨

Tr Viet Bien
Tr Viet Bien

Ở dưới đáy xã hội

Thái Trung Tiến
Thái Trung Tiến

Đạt villa ở dưới đấy xã hội

Hoàng Hưng
Hoàng Hưng

Viila là villa biệt thự là biệt thự chứ 😒😒

Hoàng Nhật Bân
Hoàng Nhật Bân

Bộ nail nhìn thấy nóng lạnh thiệt chứ 😞

Lan Anh
Lan Anh

để móng trông gớm vcl

Nguyen Bao Lam
Nguyen Bao Lam

Là đạt ở vali à

Hữu Bộ
Hữu Bộ

Chợt nhận ra là đạtvl đag ở thư viện

Nguyen Thanh Dat
Nguyen Thanh Dat

Ở dưới đái xã hội à

Lê Quốc Thanh
Lê Quốc Thanh

Villa là 80 Jack nhá

Được tài trợ