Bên cạnh chứng khoán, bất động sản cũng là thị trường màu mỡ để "lùa gà", với rất nhiều thông tin nhiễu loạn, không có kiểm chứng được lan truyền qua các kênh. Nhưng giờ đây với sự phát triển mạnh mẽ của PropTech (ứng dụng công nghệ thông tin và kinh tế học và lĩnh vực bất động sản), các nhà đầu tư, đặc biệt là những người trẻ đã có cơ hội được tiếp cận các thông tin nhanh chóng, chính xác về các dự án bất động sản trong 10 năm trở lại đây, cùng rất nhiều thông tin chuyên sâu với công cụ phân tích thị trường độc quyền đến từ OneHousing. Không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần, đây còn là nơi cung cấp đánh giá của các chuyên gia bất động sản về tiềm năng phát triển của từng khu vực/dự án. #OneHousing #CongCuPhanTichThiTruong #Chuyennha_chuyenmin

Bên cạnh chứng khoán, bất động sản cũng là thị trường màu mỡ để "lùa gà", với rất nhiều thông tin nhiễu loạn, không có kiểm chứng được lan truyền qua các kênh. 

Nhưng giờ đây với sự phát triển mạnh mẽ của PropTech (ứng dụng công nghệ thông tin và kinh tế học và lĩnh vực bất động sản), các nhà đầu tư, đặc biệt là những người trẻ đã có cơ hội được tiếp cận các thông tin nhanh chóng, chính xác về các dự án bất động sản trong 10 năm trở lại đây, cùng rất nhiều thông tin chuyên sâu với công cụ phân tích thị trường độc quyền đến từ OneHousing. Không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần, đây còn là nơi cung cấp đánh giá của các chuyên gia bất động sản về tiềm năng phát triển của từng khu vực/dự án.

 #OneHousing #CongCuPhanTichThiTruong #Chuyennha_chuyenmin
Được tài trợ