Biển cảnh báo va chạm từ phía sau của ô tô và có hiệu ứng dạ quang đổi màu đa dạng, lắp đặt đơn giản, rất chắc chắn, không đi dây, pin năng lượng mặt trời ,.

Biển cảnh báo va chạm từ phía sau của ô tô và có hiệu ứng dạ quang đổi màu đa dạng, lắp đặt đơn giản, rất chắc chắn, không đi dây, pin năng lượng mặt trời ,. 
Được tài trợ