Bức ảnh Bình Minh được ghép bởi 40 bức khác nhau chụp tại cùng một vị trí trong 4 giờ 30 phút bởi tác giả Matt Kenneally 🌥⛅️🌤☀️ Credit: Matt Kenneally #24h

Bức ảnh Bình Minh được ghép bởi 40 bức khác nhau chụp tại cùng một vị trí trong 4 giờ 30 phút bởi tác giả Matt Kenneally 🌥⛅️🌤☀️

Credit: Matt Kenneally
#24h
Được tài trợ