Buổi chụp kỷ yếu của các em học sinh cuối cấp, cụ thể là lớp 5 ♥️ 📷Bếp Cô Thu #24h

Được tài trợ