Bút điện không tiếp xúc, rất thuận tiện để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp tại nhà.

Bút điện không tiếp xúc, rất thuận tiện để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp tại nhà. 
Được tài trợ