Ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ nêu quan điểm khi có nhiều ý kiến bênh vực và cho rằng Hữu Tín bị “bạn bè tị hiềm chỉ điểm” Nam ca sĩ chia sẻ: Sai là sai, đôi khi phải thấy cái sai của bạn mình của em mình của cháu mình cũng là cái sai của mình, đừng vì tình thương thân thiết mà để người khác nhìn vào thành bao biện chống chế cho nhau... Và có những cái sai thì thương càng nên cho roi cho vọt ... --- Cre: Nguyên Vũ

Ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ nêu quan điểm khi có nhiều ý kiến bênh vực và cho rằng Hữu Tín bị “bạn bè tị hiềm chỉ điểm” 

Nam ca sĩ chia sẻ: Sai là sai, đôi khi phải thấy cái sai của bạn mình của em mình của cháu mình cũng là cái sai của mình, đừng vì tình thương thân thiết mà để người khác nhìn vào thành bao biện chống chế cho nhau... Và có những cái sai thì thương càng nên cho roi cho vọt ...
---
Cre: Nguyên Vũ
Được tài trợ