Các mệnh giá tiền giấy của Thổ Nhĩ Kỳ khi xếp theo thứ tự tăng dần sẽ cho thấy gương mặt Mustafa Kemal Atatürk (Tổng thống đầu tiên của TNK) đang dần quay về phía bạn. (Cre: Countryballs Via Lost Bird)

Các mệnh giá tiền giấy của Thổ Nhĩ Kỳ khi xếp theo thứ tự tăng dần sẽ cho thấy gương mặt Mustafa Kemal Atatürk (Tổng thống đầu tiên của TNK) đang dần quay về phía bạn.

(Cre: Countryballs
Via Lost Bird)
Được tài trợ