Cách đây vài phút thì HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để làm rõ các chứng cứ liên quan đến hành vi của 2 người. Tòa cho rằng cần làm rõ các chứng cứ, giám định tổn thương của bé V.A... để xác định hành vi phạm tội đối với N.K.T.Th và N.V.Q.T

Cách đây vài phút thì HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để làm rõ các chứng cứ liên quan đến hành vi của 2 người.
Tòa cho rằng cần làm rõ các chứng cứ, giám định tổn thương của bé V.A... để xác định hành vi phạm tội đối với N.K.T.Th và N.V.Q.T
Được tài trợ