CÁI CÚI ĐẦU CỦA NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN ❤Không chỉ nói "Tôi yêu Việt Nam" bằng Tiếng Việt, viện trợ khẩn cấp vật tư cứu trợ cho nước ta, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm qua đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đúng tác phong trang trọng của người Nhật, ông Suga Yoshihide chỉnh trang vòng hoa cho ngay ngắn, đứng lùi ra phía sau và cúi gập người 90 độ, bày tỏ sự tôn trọng và yêu mến của mình đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một tượng đài trong mắt bạn bè quốc tế!

CÁI CÚI ĐẦU CỦA NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN ❤Không chỉ nói "Tôi yêu Việt Nam" bằng Tiếng Việt, viện trợ khẩn cấp vật tư cứu trợ cho nước ta, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm qua đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đúng tác phong trang trọng của người Nhật, ông Suga Yoshihide chỉnh trang vòng hoa cho ngay ngắn, đứng lùi ra phía sau và cúi gập người 90 độ, bày tỏ sự tôn trọng và yêu mến của mình đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một tượng đài trong mắt bạn bè quốc tế!
Được tài trợ