CÁI KẾT ĐẸP CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHIẾM KHUYẾT ĐỨNG GẦN 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ KHÔNG BẮT ĐƯỢC XE! Đến lần thứ 5, một anh dân quân tự vệ đi ngang qua, biết chuyện nên đứng ra bắt xe mới được. Cảm ơn anh rất nhiều! Nguồn: Nghệ An #beatvn

CÁI KẾT ĐẸP CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHIẾM KHUYẾT ĐỨNG GẦN 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ KHÔNG BẮT ĐƯỢC XE!

Đến lần thứ 5, một anh dân quân tự vệ đi ngang qua, biết chuyện nên đứng ra bắt xe mới được. Cảm ơn anh rất nhiều!

Nguồn: Nghệ An 
#beatvn
Được tài trợ