Cảm xúc Thùy Tiên khi MC cứ hỏi "Quang Linh và Thùy Tiên đang yêu nhau hả?" 😬

Cảm xúc Thùy Tiên khi MC cứ hỏi "Quang Linh và Thùy Tiên đang yêu nhau hả?" 😬
Được tài trợ