CẬP NHẬT: PHIÊN TÒA ĐÃ HOÃN 9h20': HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung để giám định thương t:ích đối với bị hại trong các ngày 7, 10, 12 theo yêu cầu của Luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Theo Lao Động

CẬP NHẬT: PHIÊN TÒA ĐÃ HOÃN

9h20': HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung để giám định thương t:ích đối với bị hại trong các ngày 7, 10, 12 theo yêu cầu của Luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Theo Lao Động
Được tài trợ