CÂY BẠCH QUẢ NGHÌN NĂM TUỔI Ở TRUNG QUỐC 🍂 Cây nằm trong chùa Gu Guanyin ở tỉnh Thiểm Tây. Dù đã 1400 năm tuổi nhưng vẻ đẹp của nó chưa bao giờ phai nhạt. Người ta cho rằng cây bạch quả này được trồng từ triều đại nhà Đường (618-907). Bởi vì vẻ ngoài nổi bật, nó được coi là cây bạch quả đẹp nhất thế giới.

Được tài trợ