Chắc định lắp thêm wifi để các cụ ft với con cháu hy gì 😀

Chắc định lắp thêm wifi để các cụ ft với con cháu hy gì 😀
Được tài trợ