Cháu với chẳng chắt thế này đây mọi người. Yêu đương suốt ngày chia tay xong lại ra ngồi than thở với mình 🙄. Nay mình khuyên nó xong nó nói thế này nghĩ chắc tình chú cháu sẽ có bền lâu 🙂🙂🙂Share: Páo

Cháu với chẳng chắt thế này đây mọi người. Yêu đương suốt ngày chia tay xong lại ra ngồi than thở với mình 🙄. Nay mình khuyên nó xong nó nói thế này nghĩ chắc tình chú cháu sẽ có bền lâu 🙂🙂🙂Share: Páo
Được tài trợ