Chị có thể nhường lại anh ý cho em được không ?

Chị có thể nhường lại anh ý cho em được không ?
Được tài trợ