Chị lao công đi làm qua thấy đoàn mình đang soạn đồ để đi ủng hộ Miền Trung, liền tiến tới xin ủng hộ 200 ngàn nhờ đoàn mua đồ chuyển đến tay bà con. Yêu quý quá tấm lòng thơm thảo của chị <3 Số tiền không nhiều nhưng nó là bữa ăn của rất nhiều người. Cảm ơn chị, vừa làm đẹp cho đường, vừa làm đẹp cho đời ^^Cre: Vietnamoi

Chị lao công đi làm qua thấy đoàn mình đang soạn đồ để đi ủng hộ Miền Trung, liền tiến tới xin ủng hộ 200 ngàn nhờ đoàn mua đồ chuyển đến tay bà con. Yêu quý quá tấm lòng thơm thảo của chị <3 Số tiền không nhiều nhưng nó là bữa ăn của rất nhiều người. Cảm ơn chị, vừa làm đẹp cho đường, vừa làm đẹp cho đời ^^Cre: Vietnamoi
Được tài trợ