Chị lao công đi làm qua thấy đoàn mình đang soạn đồ để ủng hộ Miền Trung. Không ngại ngần chị vào ủng hộ luôn 200 nghin nhờ mua đồ chuyển đến tay bà con. 200 nghìn này có thể là cả ngày công lao động của chị, là tiền học thêm 1 tháng của con chị, là rất nhiều sáng mờ sương dậy sớm hay đêm muộn tảo tần. Nhưng chị quyết dành lại cho bà con miền Trung ruột thịt đang oằn mình vì bão lũ. Lá lành đùm lá rách, lá chưa lành cũng đùm lá rách... Nề hà chi người Việt mình ❤ Cre: VIETNAMOI

Chị lao công đi làm qua thấy đoàn mình đang soạn đồ để ủng hộ Miền Trung. Không ngại ngần chị vào ủng hộ luôn 200 nghin nhờ mua đồ chuyển đến tay bà con. 200 nghìn này có thể là cả ngày công lao động của chị, là tiền học thêm 1 tháng của con chị, là rất nhiều sáng mờ sương dậy sớm hay đêm muộn tảo tần. Nhưng chị quyết dành lại cho bà con miền Trung ruột thịt đang oằn mình vì bão lũ. Lá lành đùm lá rách, lá chưa lành cũng đùm lá rách... Nề hà chi người Việt mình ❤ Cre: VIETNAMOI
Được tài trợ