CHIA BUỒN CÙNG NHỮNG MẤT MÁT CỦA BÀ CON 😢Có đi thực tế, mới thấy bà con vùng lũ thương thế nào. Bựa ni nước vơi bớt, mang ít bánh, xôi ... vào cho bà con, gặp chị ni nghe chị nói mà rớt nước mắt.Chị bảo:"Cuối cùng cũng có được ít bánh thắp hương cho chồng rồi chú ạ. Tui có 2 gói cơm rồi, xôi chú mang đến cho những người chưa có".Rồi chị liêu xiêu đi trong gió, về cho kịp mẹ già và con thơ còn đợi!Cre: Vũ Hoàng

CHIA BUỒN CÙNG NHỮNG MẤT MÁT CỦA BÀ CON 😢Có đi thực tế, mới thấy bà con vùng lũ thương thế nào. Bựa ni nước vơi bớt, mang ít bánh, xôi ... vào cho bà con, gặp chị ni nghe chị nói mà rớt nước mắt.Chị bảo:"Cuối cùng cũng có được ít bánh thắp hương cho chồng rồi chú ạ. Tui có 2 gói cơm rồi, xôi chú mang đến cho những người chưa có".Rồi chị liêu xiêu đi trong gió, về cho kịp mẹ già và con thơ còn đợi!Cre: Vũ Hoàng
Được tài trợ