Chiếc ốp điện thoại dành cho mấy đứa chuyên đi cà khịa, suốt ngày vều cái mỏ nhọn dzô xía chuyện. Order từ tận giường luôn các bác ơi👉

Được tài trợ