CHIẾN THẦN ĐÃ CĂNG 🤣🤣 Không làm thất vọng sự mong đợi của “khán giả”, sau khi đáp trả “Cô gái có râu “ Võ Hà Linh tiếp tục lên tiếng về thái độ, đạo đức nghề nghiệp của Chang Hi. Cụ thể, cô cho rằng: “Từ bao giờ phải có thu nhập tiền tỷ mới có quyền ch:ê và có quyền góp ý vậy? Người ta là khách hàng mà. Người ta bỏ tiền ra trải nghiệm sản phẩm, dù thu nhập của người ta thấp đến mức như thế nào, người ta thuộc tầng lớp nào thì người ta vẫn có quyền CH:Ê, có quyền KHEN, có quyền ĐÁNH GIÁ và có quyền GÓP Ý. Và có thể đi lên bằng DRAMA, có thể đi lên bằng MARKETING ẦM Ĩ, có thể đi lên bằng cách đối chọi với người xem nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn là CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM…. Cho nên hãy cân nhắc kỹ về những điều mình nói chị nha.” Cuối video, Hà Linh cũng khẳng định lại cô không hề bênh vực phe nào nhưng phải lên tiếng vì thấy “chị ý” nói quá NỰC CƯỜI VÀ KH:INH NGƯỜI.

CHIẾN THẦN ĐÃ CĂNG 🤣🤣

Không làm thất vọng sự mong đợi của “khán giả”, sau khi đáp trả “Cô gái có râu “ Võ Hà Linh tiếp tục lên tiếng về thái độ, đạo đức nghề nghiệp của Chang Hi.

Cụ thể, cô cho rằng: “Từ bao giờ phải có thu nhập tiền tỷ mới có quyền ch:ê và có quyền góp ý vậy? Người ta là khách hàng mà. Người ta bỏ tiền ra trải nghiệm sản phẩm, dù thu nhập của người ta thấp đến mức như thế nào, người ta thuộc tầng lớp nào thì người ta vẫn có quyền CH:Ê, có quyền KHEN, có quyền ĐÁNH GIÁ và có quyền GÓP Ý. 

Và có thể đi lên bằng DRAMA, có thể đi lên bằng MARKETING ẦM Ĩ, có thể đi lên bằng cách đối chọi với người xem nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn là CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM…. Cho nên hãy cân nhắc kỹ về những điều mình nói chị nha.”

Cuối video, Hà Linh cũng khẳng định lại cô không hề bênh vực phe nào nhưng phải lên tiếng vì thấy “chị ý” nói quá NỰC CƯỜI VÀ KH:INH NGƯỜI.
Được tài trợ