Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người ngoan nói tiếng dịu dàng dễ nghe <3 #Sóc ca dao

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người ngoan nói tiếng dịu dàng dễ nghe <3

#Sóc ca dao
Được tài trợ