CHÍNH THỨC: ÔNG LÊ TÙNG VÂN LĨNH ÁN 5 NĂM T..Ù, CÁC ĐỆ TỬ Ở "TỊNH THẤT BỒNG LAI" TỪ 3 - 4 NĂM T..Ù Tối 21-7, hội đồng xét xử phiên sơ thẩm TAND huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) mức án 5 năm t::ù. 3 bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm t::ù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) mức án 3 năm 6 tháng t::ù và bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) mức án 3 năm t::ù. Tất cả đều cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ x:â::m phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm t::ội có tổ chức, phạm t::ội 2 lần trở lên. Bị cáo Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. (Theo VTC)

CHÍNH THỨC: ÔNG LÊ TÙNG VÂN LĨNH ÁN 5 NĂM T..Ù, CÁC ĐỆ TỬ Ở "TỊNH THẤT BỒNG LAI" TỪ 3 - 4 NĂM T..Ù

Tối 21-7, hội đồng xét xử phiên sơ thẩm TAND huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) mức án 5 năm t::ù.

3 bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm t::ù.
Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) mức án 3 năm 6 tháng t::ù và bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) mức án 3 năm t::ù.

Tất cả đều cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ x:â::m phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm t::ội có tổ chức, phạm t::ội 2 lần trở lên. Bị cáo Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

(Theo VTC)
Được tài trợ