CHÍNH THỨC: THẦY ÔNG NỘI LÊ TÙNG VÂN1 NHẬN ÁN 5 NĂM TÙ Với vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) bị phạt mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù; bà Cao Thị Cúc nhận 3 năm tù. Tất cả đều bị tuyên phạt về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Nguồn: VnExpress #beatvn #news

CHÍNH THỨC: THẦY ÔNG NỘI LÊ TÙNG VÂN1 NHẬN ÁN 5 NĂM TÙ

Với vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) bị phạt mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù; bà Cao Thị Cúc nhận 3 năm tù.

Tất cả đều bị tuyên phạt về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Nguồn: VnExpress
#beatvn #news
Được tài trợ