Chụp ảnh cưới cũng không yên, 'trẻ trâu' ở đâu nhảy vào phá đám.Cũng may chú rể hiền lành, không là tàn đời ‘trẻ trâu’ 🤣

Được tài trợ