CHÚT ĐỒ CÚNG CŨNG TRỞ THÀNH KHÓ KHĂN DO MƯA LŨ “Cuối cùng cũng có ít bánh thắp hương cho chồng rồi chú ạ!” Câu nói ấy chị thốt lên trong sự nghẹn ngào đến khó tả. Bà con vùng lũ thương lắm. Nay nước vơi bớt, đoàn từ thiện mang theo ít bánh, xôi… vào cho người dân. Gặp chị gái ấy mà không kiềm được nước mắt. Chị bảo: "Cuối cùng cũng có được ít bánh thắp hương cho chồng rồi chú ạ. Tui có 2 gói cơm rồi, xôi chú mang đến cho những người chưa có". Rồi chị liêu xiêu đi trong gió, về cho kịp mẹ già và con thơ còn đợi! Chỉ mong lũ mau rút để chị không phải khó khăn như thế nữa! Thương lắm miền Trung ơi! Cre: Vũ Hoàng

CHÚT ĐỒ CÚNG CŨNG TRỞ THÀNH KHÓ KHĂN DO MƯA LŨ “Cuối cùng cũng có ít bánh thắp hương cho chồng rồi chú ạ!” Câu nói ấy chị thốt lên trong sự nghẹn ngào đến khó tả. Bà con vùng lũ thương lắm. Nay nước vơi bớt, đoàn từ thiện mang theo ít bánh, xôi… vào cho người dân. Gặp chị gái ấy mà không kiềm được nước mắt. Chị bảo: "Cuối cùng cũng có được ít bánh thắp hương cho chồng rồi chú ạ. Tui có 2 gói cơm rồi, xôi chú mang đến cho những người chưa có". Rồi chị liêu xiêu đi trong gió, về cho kịp mẹ già và con thơ còn đợi! Chỉ mong lũ mau rút để chị không phải khó khăn như thế nữa! Thương lắm miền Trung ơi! Cre: Vũ Hoàng
Được tài trợ