Có ai bắt máy điện thoại nhận hàng ờ ờ xong ngủ quên không? 😳 Gặp ngay shipper có tâm gọi lại 2, 3 lần. Shipper gọi mới biết trúng ngay đơn hàng thứ 1 tỷ sau 9 năm hoạt động của Giao Hàng Tiết Kiệm P/s: Đặt cũng nhiều mà không biết khi nào tui mới đặt đủ 1 tỷ đơn đây 🤔 #GHTK #9nam #1tydonhang

Có ai bắt máy điện thoại nhận hàng ờ ờ xong ngủ quên không? 😳

Gặp ngay shipper có tâm gọi lại 2, 3 lần. Shipper gọi mới biết trúng ngay đơn hàng thứ 1 tỷ sau 9 năm hoạt động của Giao Hàng Tiết Kiệm

P/s: Đặt cũng nhiều mà không biết khi nào tui mới đặt đủ 1 tỷ đơn đây 🤔

#GHTK #9nam #1tydonhang
Được tài trợ