Có cả LOL kìa, chắc a best Zed rồi :))))

Có cả LOL kìa, chắc a best Zed rồi :))))
Được tài trợ