CÓ GIÂY PHÚT NÀO "DÌ G.HẺ" H.ỐI H.ẬN VỀ L.ỖI L.ẦM MÌNH GÂY RA? 🤬 Khi được đưa vào phòng xử án, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái liên tục cúi gằm mặt. Ở phần thẩm vấn lý lịch, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai với HĐXX vừa bật khóc thút thít. Theo nguồn tin có được, "dì g.hẻ" đã tăng 10kg kể từ ngày bị b.ắt t.ạm gi.am! #TintứcViệtNam #Vietnamnet #Thờisự

CÓ GIÂY PHÚT NÀO "DÌ G.HẺ" H.ỐI H.ẬN VỀ L.ỖI L.ẦM MÌNH GÂY RA? 🤬

Khi được đưa vào phòng xử án, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái liên tục cúi gằm mặt. Ở phần thẩm vấn lý lịch, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai với HĐXX vừa bật khóc thút thít.

Theo nguồn tin có được, "dì g.hẻ" đã tăng 10kg kể từ ngày bị b.ắt t.ạm gi.am!

 #TintứcViệtNam #Vietnamnet #Thờisự
Được tài trợ