Có nhiều sự thật bất ngờ liên quan tới thắng cảnh nổi tiếng thế giới Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc mà có thể bạn chưa biết. 1. Trong suốt hơn 2.000 năm tồn tại, bức tường này mang nhiều tên khác nhau, phổ biến nhất là Rào cản pháo đài, Purple Frontier, Vương miện và cuối cùng là Vạn Lý Trường Thành... 2. Tại điểm cao nhất của công trình, bức tường cao nhất đạt 7,9 mét. 3. Người ta cho rằng, có tới 800.000 người đã tham gia xây dựng Vạn Lý Trường Thành 4. Dù Vạn Lý Tường Thành có thể được nhìn thấy từ không gian, nhưng bạn không thể nhận ra nó khi nhìn từ Mặt trăng, vì khoảng cách quá lớn. 5. Công trình này cũng được xem là nghĩa trang dài nhất trên thế giới, vì có thể hàng trăm ngàn người đã ch.ết trong khi xây dựng, theo nhiều câu chuyện kể lại.

Có nhiều sự thật bất ngờ liên quan tới thắng cảnh nổi tiếng thế giới Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc mà có thể bạn chưa biết.

1. Trong suốt hơn 2.000 năm tồn tại, bức tường này mang nhiều tên khác nhau, phổ biến nhất là Rào cản pháo đài, Purple Frontier, Vương miện và cuối cùng là Vạn Lý Trường Thành...

2. Tại điểm cao nhất của công trình, bức tường cao nhất đạt 7,9 mét.

3. Người ta cho rằng, có tới 800.000 người đã tham gia xây dựng Vạn Lý Trường Thành

4. Dù Vạn Lý Tường Thành có thể được nhìn thấy từ không gian, nhưng bạn không thể nhận ra nó khi nhìn từ Mặt trăng, vì khoảng cách quá lớn.

5. Công trình này cũng được xem là nghĩa trang dài nhất trên thế giới, vì có thể hàng trăm ngàn người đã ch.ết trong khi xây dựng, theo nhiều câu chuyện kể lại.
Được tài trợ