Có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng mẹ sau sinh ăn súp lơ sẽ làm mất đi nguồn sữa cho con. Điều này có đúng không khi nó khiến mẹ lo lắng, mất ngủ vì không biết xử lý ra sao. Vậy, Sau sinh ăn súp lơ được không? _________ Cùng MarryBaby quan tâm đến "Sức Khỏe Gia Đình" tại: #MarryBaby #KhoeViGiaDinh #FamilyMonth

Có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng mẹ sau sinh ăn súp lơ sẽ làm mất đi nguồn sữa cho con. Điều này có đúng không khi nó khiến mẹ lo lắng, mất ngủ vì không biết xử lý ra sao. Vậy, Sau sinh ăn súp lơ được không?
_________
Cùng MarryBaby quan tâm đến "Sức Khỏe Gia Đình" tại: 
#MarryBaby #KhoeViGiaDinh #FamilyMonth
Được tài trợ