Cơ thể sản phụ sau khi sinh sẽ có rất nhiều mồ hôi và vi khuẩn gây bệnh. Do đó, việc kiêng tắm rửa sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn gây bệnh phát triển; gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con. _________ Cùng MarryBaby quan tâm đến "Sức Khỏe Gia Đình" tại: #MarryBaby #KhoeViGiaDinh #FamilyMonth

Cơ thể sản phụ sau khi sinh sẽ có rất nhiều mồ hôi và vi khuẩn gây bệnh. Do đó, việc kiêng tắm rửa sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn gây bệnh phát triển; gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con.
_________
Cùng MarryBaby quan tâm đến "Sức Khỏe Gia Đình" tại: 
#MarryBaby #KhoeViGiaDinh #FamilyMonth
Được tài trợ