CON NHÀ NGƯỜI TA ĐÃ XUẤT HIỆN ‼️ Theo ghi nhận tại hội đồng chấm thi các tỉnh phía bắc, ít nhất 2 bài thi đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Bài thi này được giám thị 1 và giám thị 2 đánh giá rất tâm đắc. Những bài thi Ngữ văn đạt được mức điểm tuyệt đối còn được tổ trưởng tổ chấm thi đọc lại. Được biết năm 2021, cả nước có 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Bài thi Văn của sĩ tử nào được điểm 10 thì vào nhận ngay đi nhé. 🤣🤣 #Vietnamnet #TintứcViệtNam #Giáodục #ThiTHPT2022

CON NHÀ NGƯỜI TA ĐÃ XUẤT HIỆN ‼️

Theo ghi nhận tại hội đồng chấm thi các tỉnh phía bắc, ít nhất 2 bài thi đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Bài thi này được giám thị 1 và giám thị 2 đánh giá rất tâm đắc. Những bài thi Ngữ văn đạt được mức điểm tuyệt đối còn được tổ trưởng tổ chấm thi đọc lại. Được biết năm 2021, cả nước có 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn.

Bài thi Văn của sĩ tử nào được điểm 10 thì vào nhận ngay đi nhé. 🤣🤣

 #Vietnamnet #TintứcViệtNam #Giáodục #ThiTHPT2022
Được tài trợ