CUNG KÍNH TIỄN BIỆT MẸ Năm 2020, hàng triệu người Việt Nam đã từng rơi nước mắt khi xem khoảnh khắc mẹ Nguyễn Thị Tân bật khóc, khi ôm hài cốt con trai hi sinh 50 năm trước vào lòng. Mẹ Tân có 4 người con trai thì 2 người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường. Ngoài liệt sĩ Nguyễn Tất Tân thì còn có người con thứ 3 là liệt sĩ Nguyễn Tất Văn, chiến đấu và hi sinh tại chiến trường Quảng Trị, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Mẹ có 4 người con thì 2 người hi sinh, đến nay mới chỉ tìm thấy 1. Vào đêm ngày 13/6, mẹ đã rời xa trần thế, hưởng thọ 111 tuổi. Xin được cung kính vĩnh biệt Mẹ Việt Nam Anh Hùng - Nguyễn Thị Tân (Đô Lương, Nghệ An), mong mẹ yên nghỉ! Thông tin từ Nghệ An

CUNG KÍNH TIỄN BIỆT MẸ

Năm 2020, hàng triệu người Việt Nam đã từng rơi nước mắt khi xem khoảnh khắc mẹ Nguyễn Thị Tân bật khóc, khi ôm hài cốt con trai hi sinh 50 năm trước vào lòng. 

Mẹ Tân có 4 người con trai thì 2 người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường. Ngoài liệt sĩ Nguyễn Tất Tân thì còn có người con thứ 3 là liệt sĩ Nguyễn Tất Văn, chiến đấu và hi sinh tại chiến trường Quảng Trị, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Mẹ có 4 người con thì 2 người hi sinh, đến nay mới chỉ tìm thấy 1. 
Vào đêm ngày 13/6, mẹ đã rời xa trần thế, hưởng thọ 111 tuổi. 

Xin được cung kính vĩnh biệt Mẹ Việt Nam Anh Hùng - Nguyễn Thị Tân (Đô Lương, Nghệ An), mong mẹ yên nghỉ!

Thông tin từ Nghệ An
Được tài trợ