ĐÃ CHƠI LÀ PHẢI LỚN: MINIONS XUẤT HIỆN TRÊN ĐỈNH TOÀ LANDMARK 81 Quá ấn tượng! Bao phủ dàn ghế trong rạp vẫn chưa đủ, Minions quyết định bao kín cả tòa Landmark. Minions sẽ chiếm trọn spotlight để mọi người có thể check-in và u mê sự nhí nhố này. Đi dạo mát mà thấy con Minions to đùng lại muốn ra rạp xem thêm lần nữa. 🤣 Ai chưa xem phim này thì mau ra rạp ngay thôi! ---------- MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU đang chiếu tại rạp #MinionsTheRiseOfGru #MinionsSuTroiDayCuaGru

ĐÃ CHƠI LÀ PHẢI LỚN: MINIONS XUẤT HIỆN TRÊN ĐỈNH TOÀ LANDMARK 81

Quá ấn tượng! Bao phủ dàn ghế trong rạp vẫn chưa đủ, Minions quyết định bao kín cả tòa Landmark.

Minions sẽ chiếm trọn spotlight để mọi người có thể check-in và u mê sự nhí nhố này. Đi dạo mát mà thấy con Minions to đùng lại muốn ra rạp xem thêm lần nữa. 🤣

Ai chưa xem phim này thì mau ra rạp ngay thôi!
----------
MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU đang chiếu tại rạp
#MinionsTheRiseOfGru #MinionsSuTroiDayCuaGru
Được tài trợ