Dán phim cách nhiệt lên cửa sổ của nhà bạn, để nắng nóng không ảnh hưởng đến ánh sáng ban ngày + trợ lý.

Dán phim cách nhiệt lên cửa sổ của nhà bạn, để nắng nóng không ảnh hưởng đến ánh sáng ban ngày + trợ lý. 
Được tài trợ